Styret 2017

 

Lokalforeningen Nittedal Røde Kors driver aktiviteter i Nittedal i henhold til Røde Kors' handlingsprogram og lover. Foreningens høyeste organ er Årsmøtet som består av lokalforeningens medlemmer. Årsmøte avholdes 1 gang årlig, og mellom årsmøtene ledes foreningen av styret som er valgt av årsmøtet og spesialavdelingene.

 

Styret i Nittedal Rødet Kors består i 2017 av følgende representanter:

 

Leder: Anita Helen Knudtson

Nestleder: Bjørn Grov

Styremedlem: Fredrik Vetteren

Styremedlem: Lars Erik Refsahl

Styremedlem: Torhild Nilsen

Leder Hjelpekorps: Helge Gillebo

Leder Omsorg: Gitte Korvann

Leder Ungdom: Emilie Hjelvik

Varamedlem: John Ivar Rygge

Varamedlem: Ida Ayu Made Olsen

 

Leder Nittedal Røde Kors

John Ivar Rygge

Tel: +47 474 88 832

Adresse:

Nittedal Røde Kors

Postboks 49, 1485 Åneby

Besøksadresse:

Vargveien 10, 1488 Hakadal

E-post:

leder@nittedalrodekors.no