Nattevandring

Nattevandring i Nittedal

Hvem er vi?

Vi er trygge voksne som er til for ungdommene der de ferdes i fritiden! Dette er en sosial og hyggelig aktivitet – både for vandrerne selv – og for alle ungdommene vi møter i løpet av en kveld.

Ungdommene i Nittedal vet at Nattevandrerne er deres venner og noen de kan stole på.  De vet at ingen i Røde Kors forteller videre det de ser eller hører på sine vandrerruter – med mindre ungdommene er i fare eller trenger hjelp fra helsepersonell.

Stopp volden-

er en Røde Kors aktivitet som omfatter flere områder. Både Nattevandring, vold i hjemmet og konflikthåndtering er tema som hører til i denne aktiviteten.  Røde Kors har denne aktiviteten i 30 land. I Norge finnes det 120 grupper, og det er 5000 frivillige som bruker fritiden sin for å skape et godt og trygt nærmiljø.

Målet med nattevandring er å forebygge konflikter og bråk. Røde Kors ønsker med sin aktivitet å være tilstede der hvor ungdom ferdes, og å være tilgjengelige og synlige i gatebildet. For en nattevandrer er mottoet; ”tørr å være ute, ikke låse deg inne med alarmer og sikkerhetslåser!”   Ungdommene vil ha Nattevandrere i sitt lokalmiljø!  Den forebyggende effekten er synlig fra dag én.  Tilbakemelding til Nittedal Røde Kors fra Lensmannen er at de opplever at nattevandringen har en god kriminalforebyggende effekt!

Forventninger til en Nattevandrer:

Det stilles ikke krav til at man er medlem av Røde Kors for å gå nattevandring, men når emblemet til Røde Kors er på jakka di, må du respektere Røde Kors verdigrunnlag, og det forventes at du opptrer deretter.

Du må skrive under på en moralsk taushetsplikt. Dette er en avtale mellom deg og ungdommen.  Gjensidig respekt og tillit er viktig for både ungdommene og selve aktiviteten. Alle er forsikret når dere er i aktiv tjenesten, men det er avgjørende at du følger de regler som gjelder for aktiviteten.

Aktiviteten og ungdommer er ulike fra sted til sted, men mye er også likt – det vil alltid være nyttig og inspirerende å snakke med de andre som deltar i aktiviteten– din lokalforening er til for deg – og du har gjennom å delta på kurset vist at du er til for lokalforeningen!

Hvordan bli nattevandrer?

Nittedal Røde Kors har på nytt undertegnet partnerskapsavtale med Nittedal kommune Fau’ene på den enkelte ungdomsskole og Politiet. Politiet og utekontaktene er viktige samarbeidspartnere.

FAU på hver skole informerer og rekrutterer foreldre på 8. klassetrinnet til å stille opp om som nattevandrere.

Ellers er Nattevandring for alle voksne over 20 år som ønsker det. Alle vil få opplæring av Nittedal Røde Kors (et 2 timers kurs på kveldstid). Vi holder også alt utstyr og har ansvaret for oppfølgingen.

Ta gjerne kontakt med oss direkte på e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Leder Nittedal Røde Kors

John Ivar Rygge

Tel: +47 474 88 832

Adresse:

Nittedal Røde Kors

Postboks 49, 1485 Åneby

Besøksadresse:

Vargveien 10, 1488 Hakadal

E-post:

leder@nittedalrodekors.no