Lokalforeningen

I 2015 har Nittedal Røde Kors utgjort en forskjell i bygda vår i 50 år. Og det skal vi fortsette med. De lokale omsorgs- og beredskapsbehovene er store, kanskje større en noen gang.
Nittedal Røde Kors står for over 15 000 frivillige timer i året! Det betyr at våre frivillige jobber døgnet rundt i til sammen 625 døgn i strekk for et bedre lokalmiljø – hvert eneste år. I løpet av de 50 årene vi har eksistert har det blitt over 500 000 frivillige timer!
Vi trenger en velvillig bistand fra Næringslivet i bygda. For tiden disponerer vi noe utstyr, men trenger fornyelse av det meste. Skal vi kunne bidra med å være en beredskaps ressurs for nærmiljøet trenger vi økonomisk støtte fra bygdas små og store bedrifter og oppfordrer alle til å bidra etter evne.
Husk; Du kan bidra slik at vi kan være der når du eller en av dine nære eventuelt skulle trenge oss!

 

Leder Nittedal Røde Kors

John Ivar Rygge

Tel: +47 474 88 832

Adresse:

Nittedal Røde Kors

Postboks 49, 1485 Åneby

Besøksadresse:

Vargveien 10, 1488 Hakadal

E-post:

leder@nittedalrodekors.no