Flerkultur

Flerkulturelt arbeid i Nittedal Røde Kors

Kvinnekafé, familearrangementer og flyktningeguide
Nytt land, fremmed språk, annen kultur og nye mennesker - det er utfordringer som møter dem som kommer til landet vårt. Nittedal Røde Kors vil gjøre det lettere å bli kjent i bygda vår.

Derfor driver vi med Flyktningeguide (FG):Nittedal Røde Kors har en avtale med Nittedal kommune og flyktningetjenesten om å drifte FG. Det er en mulighet for de som ønsker å ha en direkte kopling mellom en norsktalende guide og en flyktning, eller vi kan ha en familekopling eller en gruppekopling. Dette er for både kvinner og menn.
Koplingen er det Nittedal Røde Kors som står for og det skrives en gjensidig avtale på et år mellom flyktningen, guiden og Nittedal Røde Kors.
Ta kontakt dersom du syns dette kan være noe for deg!

Derfor driver vi Flerkulturell kvinnekafé som er en møteplass for kvinner:
Her kan «nye» kvinner i Norge lære hvordan vi lever, man kan bli kjent med andre kvinner og få nye venner.

Er du ny i Norge, eller har du bodd her i kort tid?
Du er velkommen til kvinnekafeen! Fortell gjerne litt om deg selv, hvordan det var å komme til Norge og hva du synes er vanskelig.

Kommer du fra et annet land, men har bodd i Norge i noen år? Det er fint hvis du vil dele med andre hvordan du har greid overgangen til det norske samfunnet.

Er du født i Norge eller har bodd her mesteparten av livet? Da har du mye å bidra med. Det viktigste er at vi hygger oss og snakker norsk sammen. Kanskje har du skjulte talenter?

Vårt mål med kvinnekafeen er å skape et hyggelig miljø for alle som møter frem.Flerkulturell kvinnekafé møtes den siste torsdagen i måneden, som regel på  Røde Kors huset.
Der har vi ulike aktiviteter, spiser litt og koser oss sammen! Det sendes ut invitasjoner til alle som er registrert. Velkommen!

Vi arrangerer også aktiviteter for hele familien; Ski- og akedag, "Bli kjent tur" med buss og sommerfest.


Kontaktinformasjon for flerkulturelt arbeid - ressursgruppa:

Gitte Korvann 951 74 757 ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Milli Lilleeng 469 24 676

Marie Nedza 454 27 223

Ida Ayo Made Onshus 917 73 875

Cathrine Sorgendal 957 76 416

Her er et bilde fra vår årlige ski- og akedag som arrangeres for hele familien. Der låner vi ut ski og vi har egen skiinstruktør!

 

 

 

Leder Nittedal Røde Kors

John Ivar Rygge

Tel: +47 474 88 832

Adresse:

Nittedal Røde Kors

Postboks 49, 1485 Åneby

Besøksadresse:

Vargveien 10, 1488 Hakadal

E-post:

leder@nittedalrodekors.no